Realizacny tím


 • Alpo Suhonen
  šéftréner
 • Milan Staš
  hlavný tréner
 • Vladimír Országh
  asistent trénera
 • Peter Harazín
  tréner brankárov
 • Jozej Guzlej
  masér
 • Jozef Stopka
  masér
 • MUDr. Zdenko Rusko
  lekár